Presentació del projecte ‘Un barri de tots per a tots’

  • 18/02/20 10:00
  • Autor
  •   Notícies propies Centre Mater Centre ocupacional Notícia

Son Gotleu: Un barri de tots per a tots’ és un projecte que hem coordinat des de Mater en què han participat persones de l’Ocupacional i altres grups de persones. Juntes, hem avaluat diferents espais de Son Gotleu per tal de proposar canvis i aconseguir que el barri sigui comprès per tothom. En aquest enllaç podeu veure el vídeo que resumeix el projecte.