Teatre inclusiu al Principal

  • 07/10/19 10:00
  • Autor
  •   Notícies propies Centre Mater Centre ocupacional Oci Notícia

Els dies 27 i 28 de setembre es van celebrar les II Jornades d’Inclusió a les Arts Escèniques al Teatre Principal de Palma. 

Aquesta cita té com a objectiu  reivindicar la diferència com a riquesa cultural. És un  marc formal on donar visibilitat als projectes dedicats a treballar la inclusió social dels col·lectius en risc d’exclusió social o capacitats diferents a partir de la creació artística comunitària.  Des de Mater hem participat en  diverses activitats: 

  1. Taller d’ expressió corporal 
  2. Obra de teatre: Happy Island de La Ribot i Bailando com a diferença on  es veu  el treball d’ una famosa coreògrafa amb un col·lectiu de persones amb discapacitats que exploren les relacions sexuals i familiars 
  3. Debat entre professionals que treballen en projectes inclusius.  L’ objectiu del debat era fer sinèrgies entre diferents professionals i entitats que fan ús de l’art com a mitjà d’inclusió social.  

Hi havia projectes  molt diversos de teatre , d’art comunitari i de música, com Junts Sonam  Millor, on també participa Mater.  
 
Es varen extreure diferents conclusions, entre elles la necessitat de tenir contacte entre els serveis i professionals que treballen la inclusió  a través de les  arts escèniques,  el desenvolupament d’ un banc de recursos, el foment de l’ accessibilitat a la formació, obres culturals per que totes les persones puguin beneficiar-se i participar activament  o la disponibilitat recursos i  espais  per compartir i posar en comú els diferents projectes que es duen a terme actualment. I, sobretot, que l’ art és universal, que supera barreres i romp etiquetes, i per aquest motiu tothom té dret a gaudir-ne.