Visita a Can Just, Treballs del Bosc, la serradora que ens proporciona fusta pels Lluquets

  • 24/01/20 10:00
  • Autor
  •   Notícies propies Centre Mater Centre ocupacional Notícia

Els usuaris del taller de Lluquets, del Servei Ocupacional, van visitar la seu de Can Just Treballs del Bosc, l’empresa que els proporciona la fusta per fer els Lluquets.

Can Just és una serradora però també una fusteria. L’empresa compta amb un espai molt ampli ple de maquinària per tallar troncs i serrar.

Un dels responsables de Can Just ens va fer una visita per tot l’espai i ens va explicar quina funció té cada màquina. És impressionant tot el que fan a Can Just!