Transparència

Política de qualitat

Servir a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament, en un entorn de qualitat, donant els suports personalitzats des d’una visió integral de la persona per a que tenguin una vida plena. 

  1. Conèixer i donar resposta a les necessitats de les persones ateses i de les seves famílies des d’una sensibilitat humana i social

  1. Millorar la qualitat de vida de les persones ateses promovent la formació, l’autonomia i els vincles afectius

  1. Facilitar la integració i participació en àmbits comunitaris

  1. Respectar la dignitat i promoure els drets de les persones

  1. Acompanyar espiritualment a les persones ateses i a les seves famílies

  1. Facilitar el desenvolupament professional i humà dels treballadors i promoure el voluntariat

  1. Assegurar la gestió de serveis públics prestats amb transparència, aliances i des de la sostenibilitat econòmica i del medi ambient.

Memòria Social

Aquí podeu trobar un resum anual de les persones implicades en els nostres serveis, tant les que són ateses com les que treballen a la nostra organització.

Dades econòmiques

Compartim amb vosaltres els informes d’auditoria de l’estat financer de la nostra organització.

pdf Mater 2016 pdf Mater Treball i Natura 2016
pdf Mater 2017 pdf Mater Treball i Natura 2017

 

Codi ètic

Organització Mater forma part de ple dret de FEAPS Plena Inclusión i, per tant, s’adhereix al seu codi ètic, que pot consultar-se aquí: